Make your own free website on Tripod.com

KOPERASI BERSATU TENAGA MALAYSIA BERHAD ( KOBETA )

Home | Loan Schedule | Contact Us | Terms & Conditions

ambankgroup_logo.gif

SKIM PINJAMAN PERIBADI-I AMBANK/AL-RAJHI BANK


KEISTIMEWAAN
* Rebet ke atas pembayaran awal
* Kadar keberuntungan yang rendah ke atas baki pembiayaan bulanan ( monthly rest )
* Kelulusan segera
* Kad kredit Al-Taslif Master/Visa prsa lulus ( pemohon berpendapatan RM 1500 sebulan keatas )
* Tanpa bayaran pendahuluan 3 bulan ansuran bulanan

KELAYAKAN PELANGGAN
* KAKITANGAN KERAJAAN ,BADAN BERKANUN DAN PDRM
* Berumur 19-54 tahun
* Berjawatan tetap serta berkhidmat melebihi 6 bulan
* Potongan gaji ( termasuk pembiayaan baru ) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan.
* Jumlah maksimum adalah RM 100,000 atau 60% daripada jumlah pendapatan.
* Tanpa penjamin.

DOKUMEN

* 3 salinan kad pengenalan baru,disahkan oleh majikan
* 3 salinan surat beranak / surat pengesahan lahir,yang disahkan oleh ketua majikan (PDRM sahaja )
* 1 bulan penyata gaji asal yang terkini dan 3 salinan untuk setiap 3 bulan terkini.
disahkan oleh majikan
* 2 salinan buku simpanan Al-Wadiah,AmIslamic Bank Bhd atau mana-mana bank.
(hanya muka surat hadapan diperlukan iaitu nombor akaun dan nama pemegang akaun )
* Cop nama,jawatan dan alamat majikan diperlukan pada borang perkhidmatan Angkasa (BPR1/79)

KOPERASI KOBETA ( SARAWAK )
No 9A Sub Lot 538 2nd Floor Section 10
Rubber Road 93400 Kuching,Sarawak.
SKIM PINJAMAN TERKINI NOV 2007

ringgit.jpg